Kurumsal web sitelerinde önemli olan görsel dil ile sözel dilin ne kadar uyuştuğudur. /Kemal ÇİFÇİ

Kısaca Asia Minör

Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi olarak 16. hizmet yılına girmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana kuruluş felsefesinden taviz vermeyen ajansımız, kurulan bir çok ajansada ilham kaynağı olmuştur. Bizim için reklam katma değer üretmeli ve reklam ajansı hesap verilebilir olmalı. Bu güne dek yaptığımız tüm işlerde bu çizgimizden ödün vermedik. Uzun yıllar bize inanan hizmet verdiğimiz kurum, kuruluş ve şirketlere teşekkür ederiz.

Günümüzde reklam tarihsel gelişim sürecinin en hızlı evrimini yaşamaktadır. Bu değişim pazarlama iletişimine doğru yönelmektedir. Artık reklam pazarlama iletişiminin bir alt dalı olarak işlev görmektedir. Kendi kurumsal söylemini oluşturmamış, sürdürülebilir bir öyküsü veya metaforik çözümlemeleri olmayan markaların/şirketlerin günümüzde yaşama olanağı yoktur. 

Asia Minör bu teorik çerçeveyi baz alarak Ankara’da tam hizmet ajansı olarak müşterilerine hizmet üretmektedir. Üretim süreci içinde marka ile tam entegrasyon bizim vazgeçilmez ilkemizdir. Çünkü pazarlama biten bir süreç değildir ve bir sonraki adımın kurgulanması gerekir. Kurumsal söylem ve marka konumlandırma bizim en güçlü yanımızdır. Özellikle her şeyin internet üzerinde aktığı günümüzde bu noktanın markalar/şirketler açısından ölümcül olduğunu biliyoruz. 

Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi Ajansı, kurulduğu 2002 yılından bu yana bütünleşik pazarlama stratejilerinin etkinlik, etkililik yaklaşımlarının üstünde teorik yapılanmaya eleştirel bir gözle bakmaktadır. Bu, pazarlama geleneğinin geçmiş birikimini reddetmek değil, günün bilgisiyle yeniden yorumlamaktır. Bugün miras aldığımız marka imaj ve konumlandırma ile yeni hedef kitle profili, çakışmamaktadır. Çünkü günümüz müşteri profili; 

• gittikçe karmaşıklaşan ürün çeşitleri, 
• çoğu zaman "maddi olmayan hizmet" beklentileri, 
• ürün ve hizmetlerin bilinmeyenlerinin çokluğu, 
• hızla değişen pazar payları ve algıları, 
• “doymuş pazarlarda uyarıcı çokluğu”, 
• “seçme ve satın alma davranışında tetikleyici çokluğu” ile karşı karşıyadır. 

Bu bilinen durum karşısında bile kurumların ve markaların çaresizliği ortadadır. Artık bilinen kesin bir durum söz konusudur; üretmek ile satmak kesinlikle farklı etkinlik alanlarıdır. Üretirken satanların çağı kapanmak üzeredir. 

Asia Minör, pazarlama etkinliklerinde yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılan çerçeve durumu dikkate alarak hedef kitlenin sosyal güdülerini daha fazla anlama çabasındadır. Gerektiğinde kalitatif araştırmalar ve kantitatif araştırmalar yapar. 

Bu bağlamda hizmet verdiğimiz kurumların “değer yapıcı” , “değer üretici” yanları ve geleceğe bir şeyler aktarma istekleri bizleri daha çok ilgilendirmektedir. 

Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi Ajansı neler yapar? 

-Pazarlama sürecinin planlanması, 
-Yeni rekabet ortam dinamiklerinin çözümlenmesi, 
-Stratejik marka yönetimine uygun pazar etkinliklerinin yaratımı ve uygulamaları 
- Reklam kampanya uygulamaları 
- Kurumsal Web sitesi uygulamaları ve bunların etkin içerikle tasarlanması ve yönetilmesi için markalara etkin/ efektif çözümler sunar.

 Kalıcı olana, uzun ve yorucu bir yolculukla ulaşılacağına inanan bizler sizi de değer üreten yanınızla bu yolculuğa katılmanızı bekleriz. 

Saygılarımızla

Kemal Çifçi
Ajans Başkanı
Sosyolog/Reklam ve Marka Danışmanı