Şirketinizde her şey yolundaysa, batıyorsunuz demektir. /Kemal ÇİFÇİ

Fiyat Yaklaşımımız

Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi sadece hizmetlerini fiyatlandırır. 

3. taraf kuruluşlarla tüm çalışma ve işbirliklerinde şeffaf ve bağımsız hareket etmek temel felsefesidir. Bu bağlamda ajansı bağlayan ve ajansa ek gelir sağlayacak hiçbir anlaşma yapmaz. 

Asia Minör ajans gelirlerinin dışında tüm harcamaların faturalama ve ödemelerde reklamverenle 3. taraf kuruluşları (matbaalar, medya kuruluşları vb.) karşı karşıya bırakır. 

Asia Minör Reklam sadece yapılan anlaşmaların uygunluğunun kontrolünü üstlenir. 

Asia Minör Reklam, reklamverenin amaç ve hedeflerini çözümleme sürecinden sonra yaratım ve üretim aşamasına geçer. Burada yaşanacak tüm sorun ve çözüm yolları reklamverenle paylaşılır. Belirlenen Stratejilere uygun olarak yapılacak kampanyalarda ihtiyaç duyulması halinde film ve fotoğraf çekim hizmetleri Asia Minör’ün seçeceği – veya kabul edeceği- yapım şirketine yaptırılır. Asia Minör Ulusal ve uluslararası kampanya yapabilecek teknik ve bilgi donanımına sahiptir. Uluslararası kampanyalar için gerekli olan medya faaliyetleri için medya kuruluşlarıyla işbirliği halindedir.